Horizon

Horizon

Learn More

Bericht aan het stemvee

(Dit is een vertaling van deze video van Larken Rose)

 

Jij kan je niet beginnen voor te stellen op hoeveel manieren de wereld het tegenovergestelde is, van wat jij geleerd hebt te geloven.

Je ziet de man die drugs verkoopt aan gewillige klanten, zodat hij zijn familie kan voeden, als het uitschot van de aarde, terwijl je de huichelaar die geld, gestolen in de naam van de overheid, weggeeft als een heilige ziet.

Je ziet de man die probeert te voorkomen dat hij beroofd wordt door de overheids misdadigers als een boef en een belastingontduiker, en ziet het als deugdzaam de politicus, hij die dezelfde gestolen buit aan mensen weggeeft aan wie het niet toebehoort.

Je ziet de agent als een goede vent als hij een man uit de buurt van zijn vrienden en familie wegsleept en hem voor tien jaar in de gevangenis gooit voor het roken van een plant, en je ziet iemand die zichzelf van dergelijke barbaars fascisme verdedigt als de laagste vorm van leven: een cop killer.

In werkelijkheid zijn de meeste drugsdealers deugdzamer dan welke maatschappelijk overheidswerker ook. En prostituees hoeven zich veel minder te schamen dan politieke hoeren, omdat zij alleen handelen met wat rechtmatig van hun is en alleen met diegenen die met hen willen handelen.

De gezagsgetrouwe belasting betalende burger die links of rechts stemt is veel meer verachtelijk en een grotere bedreiging voor de mensheid dan de meest luie, drugsnuivende en neukende hippie.

Waarom?

Omdat de hippie bereid is om anderen vrij te laten zijn, en de stemmer is dat niet. De schade aan de maatschappij door slechte gewoonten en losse moraal is niets vergeleken met de schade aan de maatschappij door het zelfrechtvaardigde geweld gepleegd in de naam van de Staat.

Je waant jezelf als liefdadig en tolerante terwijl je niets van de soort bent. Zelfs de nazi’s hadden tafelmanieren en de juiste etiquete wanneer ze niet mensen aan het doden waren. Je denkt dat je goede mens bent, omdat je “alstublieft” en “dank u wel” zegt. Je denkt omdat je op zondag in dat grote gebouw zit dat dat je nobel en rechtvaardig maakt.

Het verschil tussen jou en een gewone dief is, dat de gewone dief de eerlijkheid heeft om de misdaad zelf te plegen, terwijl jij zeurt bij de overheid om het stelen voor jou te doen.

Het verschil tussen jou en de straatrover is dat de rover open is over het geweld dat hij pleegt, terwijl je het aan anderen over laat om met geweld jouw buren te controleren.

Jij pleit voor diefstal, intimidatie, mishandeling en zelfs moord, maar accepteert hier geen verantwoordelijkheid voor te nemen.

Jullie oude mensen willen dat de overheid van uw kinderen steelt, zodat jullie je maandelijkse uitkering kan krijgen.

Jullie ouders willen dat jullie buren beroofd te worden om zo het onderwijs voor voor jullie kinderen te betalen.

Je stemt op de oplichter die belooft om geld van andere mensen te stelen om te betalen voor wat jij wilt.

Jij eist dat de mensen die zich bezighouden met gedrag dat jij niet goedkeurd worden weggesleept en opgesloten. Maar je voelt je niet schuldig voor de talloze levens die door jouw grillen zijn vernietigd.

Je noemt de overheidsmisdadigers jou volksvertegenwoordigers en toch neem jij nooit de verantwoordelijkheid voor het kwaad dat zij plegen te doen.

U steunt met trots de troepen als ze eenieder doden van wie de leugenaars in Den Haag vertellen om hen te doden en jij hebt er een goed gevoel bij.

Je noemt jezelf christen, of jood, of zegt een andere religie te volgen, maar de waarheid is wat jij jouw religie noemt is niets meer dan leeg etaleren.

Wat je echt aanbidt, de God waar jij echt voor buigt, waar je echt in gelooft is de Staat.

Gij zult niet stelen, gij zult niet doden, tenzij je het kan doen door middel van de overheid, dan is het toch gewoon goed of niet?

Als jij het belastingen en oorlog noemt, dan is het toch geen zonde meer?

Was het niet jou God, die zei dat je niet mag stelen en doden, maar de Staat zegt dat het goed is.

Het is vrij duidelijk welke de andere overstijgt in jouw gedachten.

Ondanks alle kerken, synagoges en moskeeën zien we om ons heen dat deze natie één God heeft, en maar één God, en die God wordt Overheid genoemd.

Jezus leerde ons geweldloosheid en zei dat je je naaste lief moet hebben, maar de staat raadt je aan om te stemmen voor mensen die de geweld van de overheid gebruiken zal om zich in elk aspect van ieders ander leven te mengen.

Wat geloof jij?

Tegen diegene die een vrouw wilde stenigen vanwege overspel zei Jezus: “hij die zonder zonde is werpe de eerste steen”, maar de staat zegt dat het prima is om iemand op te sluiten als ze iets smakelijkloos doet zoals prostitutie.

Wat geloof jij?

De christelijke God zegt gij zult niet begeren, maar begeerte is de levensader van het beest, dat is de Staat. Je werd geleerd om iederen te hekelen, te verachten en te haten die ook maar iets heeft wat jij niet hebt. Je wenst voor de Staat om andere mensen af te breken, van hun eigendomen te beroven en het aan jou te geven.

En je noemt dat eerlijk.

De bijbel noemt het begeren en stelen.

Je bent geen christen, je bent geen jood, je bent geen moslims, en zeker geen atheist. Jullie hebben allemaal dezelfde God, en zijn naam is de Overheid.

Jullie zijn allemaal leden van de meest kwaadaardige, krankzinnig, destructieve sekte in de geschiedenis. Als er ooit een duivel bestaat, dan is de Staat dat, en jullie aanbidden het met heel je hart en ziel.

Je aanbidt het om elk probleem op te lossen, om al uw wensen te voldoen, om je vijanden te verslaan en om zijn zegeningen over jou. Jullie aanbidden, wat Nietzsche de koudste van alle koude monsters noemde en je haat degenen onder ons die dat niet doen.

Voor jou is de grootste zonde ongehoorzaamheid aan jouw God, wat jij “de wet overtreden” noemt, alsof iemand enige morele verplichting zou hebben om de willekeurige commando’s en eisen te gehoorzamen van de corrupte liegende megalomaniaken die dit verachtelijke land teisteren.

Zelfs jouw pastoors, priesters en rabbijnen zijn vaker wel, dan niet verraders van hun eigen religies. Zij leren ons dat de geboden van dit menselijk gezag boven de wetten van hun Goden staan.

Enkele jaren geleden hoorde ik een pompeuze evangelische klootzak op de radio zeggen dat iedereen die de burgerlijke overheid niet gehoorzaamt of het nu een koning of een andere overheid is bezig in opstand tegen God te komen. Dat waren de exacte woorden die hij gebruikte.

Wat als de overheid iets verkeerd doet?

Nou, zie deze verkoper voor Satan: Dat is de zaak van de Overheid, en je bent nog steeds verplicht om te gehoorzamen.

Overal waar je gaat, of het nu de Staat of de kerk, de media of de scholen, je wordt een ding boven alles geleerd: de deugd van onderwerping van jezelf aan stervelingen die beweren het recht hebben om over je te regeren.

Het is misselijkmakend de eerbied waarmee je spreekt van de leugenaars en dieven wiens voeten zo stevig in jou strot staan.

Je noemt de kamerleden en de rechters Edelachtbare en je zwijmelt bij de pracht van de grandioze zalen die zij bewonen, de tempels die ze bouwden om de overheersing van de mensheid te vieren.

Je voelt je trots om te kunnen zeggen dat je een keer een kamerlid de hand hebt geschud of dat je de koning in persoon zag. O ja de grote godheid zelf, Zijne Koninklijke Hoogheid, de Koning der Nederlanden. Je spreekt de titel alsof je verwijst naar God almachtig.

De woordenschat is een beetje veranderd, maar je manier van denken is niet anders dan die van de kruiperige boeren uit het verleden, die diep gebogen, gezichten in het vuil, met een gevoel van onwaardigheid en nederigheid wanneer ze in de aanwezigheid zijn van welke narcist dan ook die zichzelf hun rechtmatige heer en meester had verklaard.

De waarheid van de zaak, toen en vandaag, is dat deze parasieten die zich leiders noemen geen superieur wezens zijn. Het zijn geen grote mannen en vrouwen. Ze zijn niet eervol. Ze zijn zelfs niet gemiddeld.

De mensen een eerlijk inkomen verdienen, van geavanceerde miljonair ondernemer, tot een analfabete dagloners, die van het meest ondergeschikte werk die je je kunt voorstellen doet. Deze mensen verdienen jouw respect. Die mensen moet je behandelen met beleefdheid en wellevendheid.

Maar de oplichters die beweren het recht hebben om u te regeren, en jouw onderwerping en gehoorzaamheid eisen, zij verdienen alleen jouw hoon en verachting. Degenen die een hoge functie willen, verdienen alleen het laagste van het laagste. Ze kunnen zich beter kleden, een grotere woordenschat hebben, en doen een betere planning en uitvoering van hun regelingen. Maar ze zijn niet beter dan zakkenrollers, overvallers en carjackers.

In feite zijn ze slechter. Omdat ze niet alleen uw bezittingen beroven, ze willen heel de mensheid beroven, ze beroven je van je vrije wil, door langzaam aan je vermogen om te denken, te oordelen, te handelen weg te zuigen, waardoor jullie tot slaven in zowel lichaam als geest zijn gereduceerd.

En nog steeds volhardt je om hen leiders te noemen. Leiders?

Waarom precies is het dat je denkt dat je dat je een leider nodig hebt?

Als je gewoon je eigen leven leeft, en bemoeit je met je eigen verdomde zaken, de uitoefening van uw eigen talenten, het nastreven van je eigen dromen, te proberen te zijn wat je gelooft dat je moet zijn, wat is het mogelijk nut voor jouw voor een leider?

Heb je ooit daadwerkelijk nagedacht over de woorden die je hoort, de woorden die je herhaalt?

Je papegaait tegenstijdige woorden zoals de “Leider van de Vrije Wereld”. Je doet zelfs alsof enkele enorme problemen of een gigantische strijd is die iedereen in de hele natie samen onderneemt een leider zou vereisen.

Waarom zou je ooit op enig moment zelfs denken dat de boeven die dit land teisteren het soort mensen zijn waarnaar je moet luisteren of nadoen of ergens naartoe moet volgen?

Ergens in je meestal slapende hersenen weet je heel goed dat de politici allemaal corrupt leugenaars en dieven, opportunistische oplichters, uitbuiters en angstaanjagers zijn.

Je weet dit alles.

En toch spreek je nog steeds alsof jij degene bent die het domme gemene dier is. Nou, de politici zijn de grote wijze rolmodellen, leraren en leiders zonder wie de beschaving niet zou kunnen bestaan​​. Je denkt dat het deze oplichters zijn, die de beschaving mogelijk te maken.

Welk geloof zou meer absurd kunnen zijn?

Maar wanneer ze hun pseudo religieuze rituelen doen om te beslissen hoe ze je deze week controleren, dan noemen jullie het nog steeds recht en blijven hun willkeurige eisen behandelen als waren het morele decreten van de goden dat er geen fatsoenlijk mens zou overwegen niet te gehoorzamen.

Jullie zijn zo grondig geindoctrineerg in de cultus van de Staatsaanbidding, dat jullie echt geschokt zijn als er af en toe een weldenkend mens het voor hand ligende stelt. Het enkele feit dat de politieke oplichters iets opschrijft en hun bedreigingen wet verklaard, betekent niet dat ieder mens altijd de minste morele plicht heeft om te gehoorzamen.

Elk moment van elke dag, in elke locatie, in elke situatie, heb je een morele plicht om te doen wat je acht dat goed is, en niet wat sommige opgeblazen waanvoorstellers zeggen dat legaal is. En dat vereist dat je eerst voor jezelf bepaalt wat goed en kwaad is. Een verantwoordelijkheid waar je veel tijd en moeite aan besteedt om te proberen te ontwijken.

Je verkondigt hoe trots je bent om gezagsgetrouwe burgers te zijn en uit je minachting voor iedereen die zich boven jou zogenaamde wetten acht. Wetten die niets meer zijn dan de zelfzuchtige grillen van tirannen en dieven.

Het woord misdaad betekende ooit een daad schadelijk voor een andere persoon. Nu betekent dit ongehoorzaamheid aan één van de talloze willekeurige commando’s uit een parasitaire criminele klasse.

Voor jouw is de term misdaad bijna synonmous met het woord Zonde, wat impliceert dat degenen wiens commando’s niet worden gehoorzaamd verwant aan Goden moeten zijn, al zijn ze in werkelijkheid meer verwant aan bloedzuigers.

De zin: “Het recht in eigen handen nemen”, Perfect uitdrukt wat een heiligschennig het is om voor een louter menselijk wezen de verantwoordelijkheid op zich te nemen om te oordelen over goed en kwaad en dienovereenkomstig te handelen, in plaats van te doen wat je doet, klakkeloos gehoorzamen aan wat onberekenbare commando de corrupte larven weer uitspuwen.

Jij verheerlijkt deze criminele klasse als wetgevers en gelooft dat er niemand lager is dan een overtreder, iemand die zou durven ongehoorzaam te zijn aan de politici. Eveneens spreek je met vrome eerbied van wetshandhavers, degenen die met geweld elke grill van de politici opleggen aan de rest van ons. Wanneer de staat geweld gebruikt stel je je voor dat het diepgeworteld rechtvaardig en juist is.

En als iemand zich verzet, zijn het verachtelijk ellendelingen, wetteloze terroristische criminelen.

Net als de wetteloze terroristische criminelen die slaven hielpen ontsnappen van de plantages.

Net als de wetteloze terroristische criminelen die Joden hielpen ontsnappen van de moordmachine van het Derde Rijk.

Net als de wetteloze terroristische criminelen die werden doodgereden onder de tanks van de rode Chinese regering in plein van de Hemelse Vrede.

Net als alle wetteloze terroristische criminelen in de geschiedenis, die de moed hadden om de oneindige stroom van tirannen en onderdrukkers met hun gewelddadige gezag en wetten ongehoorzaam te zijn, en dit omvat de wetteloze terroristische criminele Geuzen die dit land hebben gesticht.

Alles wat je denkt te weten is ondersteboven, achterstevoren en binnenstebuiten.

Maar de grootsheid van jouw krankzinnigheid is, dat in jouw ogen gewelddadige terroristen de enige mensen op de planeet die zich verzetten tegen het beginnen van geweld tegen hun medemensen.

Anarchisten, volentaristen, en libertariërs. Wij gebruiken geweld alleen om onszelf te verdedigen tegen iemand anders die geweld tegen ons begint. We gebruiken het voor niets anders.

Ondertussen is jouw geloofssysteem volledig schizofreen en zelfs tegenstrijdig. Enerzijds leer je de jonge slaven dat geweld nooit het antwoord is.

En aan de andere kant pleit je ervoor dat iedereen in alles, overal en te allen tijde gecontroleerd, gemonitord, belast en gereguleerd moet worden door de macht van de Overheid.

Kortom jullie leren julie kinderen dat de meesters geweld kunnen gebruiken wanneer ze willen, maar de slaven zich nooit mogen verzetten. Jullie indoctrineren julie kinderen in een leven van onnadenkende hulpeloze onderdanigheid. Jullie leggen de kettingen rond hun kleine nekken en sluiten de sloten.

En het ergste van dit alles is dat je er goed bij voelt.

Van de ene kant veroordelen jullie het kwaad van het fascisme en socialisme en klagen over de onrechtvaardigheden van de regimes van Hitler, Stalin en Mao.

Terwijl uit de andere kant preken jullie precies wat ze deden, de aanbidding van het collectief, de onderwerping van elke indvidu aan de kwade waanzin dat het misleidende label “algemeen welzijn” draagt​​.

Je babbelt over diversiteit en onbevangenheid en dan smeek je meesters om elk aspect van ieders leven te reguleren en te beheersen, het creëren van een gigantische kudde van niet-nadenkende conformistische drones.

Jullie dragen ​​dan verschillende kleren en hebben verschillende kapsels en denken dat dat jullie verschillend maakt. Toch zijn al jullie gedachten slaaf van dezelfde club van meesters en heersers.

Je denkt dat wat ze vertellen dat je moet denken en doet wat ze zeggen dat je moet doen, terwijl je je voorstelt dat jezelf progressief denkt en verlicht bent. Vanuit jouw positie van relatieve comfort en de veiligheid veroordeel jij nu het kwaad van andere landen en andere tijden, terwijl je een oog dichtknijpt voor de onrechtvaardigheden die recht voor je neus gebeuren.

Je vertelt jezelf dat als je op die andere plaatsen in die andere tijden zou leven, jij zal zijn als degenen die opstonden tegen onderdrukking en voor de verdediging van de verschoppelingen, maar dat is een leugen.

Je zou gelijk zijn met de rest van de kudde van goed opgeleide schapen, luidkeels eisen dat: de slaven worden geslagen, dat de heksen worden verbrand, dat de non-conformisten en rebellen worden vernietigd.

Hoe kan ik dit weten?

Want dat is precies wat je vandaag doet. Onrecht en onderdrukking van vandaag zijn modieus en populair, en degenen die zich verzetten zijn slechts ontevrede en freaks, mensen wier rechten er niet toe doen, de mensen die het verdienen onder de laars van autoriteit te worden verpletterd.

Is dat niet zo?

Jullie stelletje laffe onnadenkende hypocrieten, kijk in de spiegel, neem een ​​goede blik op wat jullie je voorstellen dat rechtvaardig en vriendelijk is. Jullie zijn de speelbal van de duivel.

De menigten van duizenden die wild applaudisseren voor de toespraken van Adolf Hitler, dat waren jullie.

De menigte die eist dat Jezus Christus aan het kruis wordt genageld, dat waren jullie.

De witte indringers die de massale slachting van Goddeloze roodhuiden vierden, dat waren jullie.

De drommen die het Colosseum vulden en applaudisseerden als de christenen aan de leeuwen werden gevoerd , dat waren jullie.

Door de geschiedenis komt het oneindig lijden en onrecht op een onbegrijpelijke schaal voor, dat het komt allemaal door mensen zoals jullie.

De goed opgeleide grondig indoctrintaed conformisten, de mensen die doen wat hun verteld wordt, die trots buigen voor hun meesters, die de menigte volgen, geloven wat iedereen gelooft en denkt wat autoriteit hen vertelt om te denken.

Dat ben jij.

En jouw onwetendheid is niet omdat de waarheid niet voor jou beschikbaar is. Er zijn radicalen die het voor duizenden jaren preken.

Nee je bent onwetend, omdat je de waarheid met heel je hart en ziel mijdt. Je sluit je ogen en rent weg wanneer een vleugje realiteit voor je landt.

Je veroordeelt als extremisten en wettelozen degenen die proberen de kettingen die je draagt aan te tonen​​. Omdat je niet vrij wilt zijn, je wilt niet eens menselijk zijn.

Verantwoordelijkheid en werkelijkheid schrikken je af, je klampt je vast aan je eigen slavernij en haalt uit naar ieder die proberen om je te bevrijden. Wanneer iemand de deur van je kooi opent, krimp je terug ineen in de hoek en schreeuw je om de deur te sluiten. Nou sommigen van ons zijn klaar met het proberen om je te redden.

We hebben genoeg moeite verspild met het proberen om jullie te overtuigen dat je vrij moet zijn. Alles wat jullie tegenspreken, is wat jullie meesters jullie geleerd hebben. Dat vrijheid leidt tot chaos en vernietiging, terwijl gehoorzamen en zich onderwerpen leidt tot vrede en welvaart.

Niemand is zo blind als zij die niet willen zien. En jullie, julie natie van schapen, zouden liever sterven dan de waarheid zien.